ZZP: Zelfstandige Zonder Poen

 

Met bijna 1,3 miljoen zelfstandigen in Nederland is dit een grote groep mensen om rekening mee te houden. Met een hoop zelfstandigen gaat het prima, maar met een steeds groter wordende groep gaat het -helaas- ook steeds minder. 

 

De problemen stapelen zich op en iets wat ooit als een droom begon, begint inmiddels op een nachtmerrie te lijken. Waar zitten de problemen? 

 

De problemen die wij dagelijks tegenkomen zijn zeer uiteenlopend. Van zakelijke belastingproblemen tot financiële privé problemen die invloed hebben op het bedrijf. 

 

Het grootste probleem is vaak dat zakelijk en privé door elkaar heen lopen, waardoor het overzicht volledig zoek is. 

 

Wanneer men vervolgens aanklopt bij de gemeente voor hulp, dan krijgt men meestal te horen dat zelfstandigen niet in aanmerking komen voor gemeentelijke schuldhulpverlening vanwege het ontbreken van een stabiel inkomen. 

 

In de praktijk komen wij verhalen tegen van ondernemers met hoge omzetten die pas geholpen kunnen worden wanneer men zich uitschrijft bij de Kamer van Koophandel en een bijstandsuitkering aanvragen. Dit lijkt ons de omgekeerde wereld. 

Administratie

De meeste ondernemers die wij tegenkomen zijn specialisten binnen hun beroep. Of dit nu stratenmaker is, timmerman of webdesigner. Ze staan voor de kwaliteit van hun werk en zijn hier in de meeste gevallen ook erg goed in. 

 

Als ondernemer moet je weten waar je goed in bent, maar het is minstens net zo belangrijk om te weten wat je aan een ander moet over laten. 

 

En hier gaat het dan toch vaak fout. De administratie wordt gezien als lastig en men zoekt een zo goedkoop mogelijke oplossing om deze te laten verwerken. 

 

In de meeste gevallen blijkt goedkoop echter duurkoop. Een goed gevoerde administratie is namelijk het dashboard van je bedrijf. Het vertelt je als ondernemer hoe hard je gaat, of je nog genoeg brandstof hebt of dat er onderhoud nodig is. 

 

Wanneer je als ondernemer kiest voor de goedkoopste oplossing dan noteert de boekhouder alleen de gegevens achteraf. Hij registreert wat je hebt gedaan en zorgt (meestal) dat je aan de minimale wettelijke eisen voldoet. Vaak is er geen budget om je als ondernemer te helpen bij het begrijpelijk maken van de cijfers en je hiermee richting de toekomst te adviseren. Informatie die voor u als ondernemende specialist vaak zeer belangrijk is. 

De onbetaalde boekhouder

 

Wanneer het financieel een beetje tegenzit dan kan het gebeuren dat de facturen van de boekhouder onbetaald blijven. Als gevolg hiervan zal de boekhouder op enig moment zijn werkzaamheden staken en uw administratie onder zich houden (retentierecht).

 

Hierdoor ontstaan er vaak achterstanden in de administratie, worden belastingaangiften niet meer gedaan en stapelen de problemen zich in hoog tempo op. 

 

Op het moment dat het zakelijk weer een beetje beter gaat worden vaak eerst andere problemen opgelost en/of is de relatie met de bestaande boekhouder vaak ernstig verstoord. 

Wat kan Plan B voor mij betekenen? 

 

Om te beginnen nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek op een van onze vestigingen (Harderwijk, Rotterdam of Dordrecht). In dit gesprek brengen wij uw problematiek in kaart en bespreken wij met u de mogelijke oplossingen.

 

Onze eerste stap zal zijn om de levensvatbaarheid van uw onderneming vast te stellen. In het kort betekent dit: kunt u van de opbrengsten van uw onderneming zelf leven en is er daarnaast voldoende aflossingscapaciteit om binnen een termijn van 36 tot 60 maanden (al dan niet met een gedeeltelijke kwijtschelding) schuldenvrij te worden. 

 

In de meeste gevallen kunnen we dit in het eerste gesprek al vaststellen, maar soms is daar een wat uitgebreider onderzoek voor nodig.

 

De volgende stap zal zijn om uw financiële positie exact in kaart te brengen. Er zal een inventarisatie gemaakt worden van uw schuldenlast en wij zullen -in de meeste gevallen- uw boekhouding overnemen van uw bestaande boekhouder. De boekhouding wordt volledig bijgewerkt, achterstanden worden ingelopen en de juiste cijfers zullen worden geproduceerd.

 

Daarna zullen wij samen met u een plan van aanpak maken om de schuldenproblematiek opgelost te krijgen. In veel gevallen is het ook nodig om een plan van aanpak te maken voor uw financiële privé problemen zodat u zich volledig kunt gaan richten op hetgeen waar u echt goed in bent. 

 

U krijgt een vast contactpersoon aangewezen binnen onze organisatie die tevens een adviserende rol zal hebben bij moeilijke en/of zware zakelijke beslissingen.

 

Wat kost dat?

Het eerste gesprek is gratis en verplicht u tot niets. Op deze manier is het eenvoudig om u eens diepgaand te laten informeren over de mogelijkheden. 

 

Wanneer wij de werkzaamheden voor u aanvangen spreken wij -in de meeste gevallen- een vast maandbedrag met u af. Dit bedrag is afhankelijk van de omvang van de problematiek en/of de administratieve achterstanden, maar zal gebaseerd zijn op een standaard uurtarief van € 50,00 per uur excl. BTW. 

Wat moet ik nu doen? 

U kunt dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur telefonisch contact met ons opnemen via 088 - 374 92 00. Heeft u liever dat wij contact met u op nemen, vult u dan onderstaand contactformulier in of maakt u gebruik van ons intake-formulierContact formulier Ondernemers / ZZP'ers

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.